Dr. Ayhan Akcan
Psikiyatri Uzmanı

"Dr.Ayhan Akcan 'ın 14/05/2013 tarihinde TBMM İçişleri Bakanlığı "Silah Kanunu Tasarısı" Alt Komisyon Üyelerine Komisyon Toplatısı'nda açıkladığı ve dağıttığı metindir. Bu metin aynı zamanda 15/05/2013 tarihinde TBMM AB uyum Silah kanunu tasarısı komisyonu üyelerine de dağıtıldı ve anlatıldı."

Silah Kanunu Tasarısı, suçun işlenmeden önce önlenmesini değil, suçun tespitini esas alan bir anlayışla düzenlenmiştir. Bu yaklaşım bireysel silahsızlanmayı değil bireysel silahlanmayı kolaylaştırmakta, ruhsatsız silahların ruhsatlandırılarak suçun takip edilebilmesi esasını gözetmektedir.

“Suçla mücadele alanında öncelik, suç işlenmesini önleyecek mekanizmaları geliştirmektir.” görüşüne rağmen, suçu önlemenin esası olarak silah edinilmesinin zorlaştırılması ilkesi terk edilmiştir. Bu Kanun tasarısıyla, silahların sivil halk tarafından edinilmesine sınırlama getirilmesinden çok kayıt altına alarak, yani ruhsatlı hale getirerek, sosyal yara, problem olan silahla işlenen cinayetlerin, yaralanmaların ve intiharların önlenmeyeceği gerçeği de ortadadır.